Informacja o egzaminach poprawkowych.

Harmonogram egzaminów poprawkowych – sierpień 2017 r.