Kalendarzowe OSCARY rozdane

Wyniki VIII Szkolnego Konkursu Kalendarzy 2019 i Kart Świąteczno-Noworocznych ogłoszono 06. grudnia 2018 w obecności przedstawicieli Kuratorium Oświaty, Wydziału Oświaty UM Poznania, Pracodawców, z którymi szkoła współpracuje, uczniów i nauczycieli.

czytaj więcej