Komunikat 1 Komisji Rekrutacyjnej

 

  • W dniach 12-13 lipca 2017 r. wydawane będą w szkole skierowania na badania lekarskie kandydatom z listy kandydatów zakwalifikowanych do technikum lub branżowej szkoły I stopnia. Kandydat, który nie dostarczy zaświadczenia o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie, nie będzie mógł podjąć nauki w Technikum Poligraficzno-Administracyjnym lub w Branżowej Szkole I stopnia nr 7. Kandydaci nie ponoszą kosztów badań lekarskich.
  • Lista kandydatów zakwalifikowanych do szkół w ZSZ Nr 6 im. J. Lelewela zostanie podana do publicznej wiadomości 12. lipca 2017 r. o godzinie 10.00.