Identyfikator, nr konta

Opłatę za identyfikator szkolny w kwocie 15 zł można wnieść na konto Rady Rodziców podając w treści przelewu: imię i nazwisko ucznia oznaczenie klasy typ szkoły (XXX LO lub TPA lub Branżowa Szkoła I stopnia).

Wpłatę wnosimy dopiero po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły.

Konto Rady Rodziców:
Rada Rodziców Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im. J. Lelewela
61-727 Poznań,
ul. Działyńskich 4/5
nr konta 27 1020 4027 0000 1902 0034 6957
PKO III/O Poznań ul. Półwiejska 47