Podziękowania dla 3W

Wolontariusze Lelewela dziękują klasie 3W za zebranie i przekazanie na rehabilitację małej Anastazji 168,01 zł.

Dziękujemy