Przyjmowanie dokumentów

Ze względu na stan epidemiczny wnioski można składać:
1) Przez SYSTEM NABÓR (szczegółowa instrukcja)
2) Listem poleconym (liczy się data wpływu do szkoły)
3) Dostarczając do skrzynki podawczej wystawionej na korytarzu przy sali 104 (I piętro) w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6 im. J. Lelewela w Poznaniu (szkoła pierwszego wyboru)

Należy wybrać tylko jeden sposób złożenia wniosku!

  • Kontakt w godz. 9:00-15:00 tel. 61 852 24 64, e-mail: rekrutacja@lelewel.poznan.pl
  • Od 15 – 25.06.2020 r. dokumenty będą przyjmowane w sekretariacie uczniowskim pokój 107 (I piętro) w godz. 9:00-15:00
  • Od 26.06 – 10.07.2020 r. Komisja Rekrutacyjna przyjmuje dokumenty w sali 104 (I piętro) w godz. 9:00-15:00
  • Od 31.07. – 04.08.2020 r. Komisja Rekrutacyjna przyjmuje dokumenty w sali 104 (I piętro) w godz. 9:00-15:00
  • Od 13.08 – 18.08.2020 r. Komisja Rekrutacyjna przyjmuje dokumenty w sali 104 (I piętro) w godz. 9:00-15:00

Serdecznie zapraszamy!