Regulamin przyjęć

Regulamin przyjęć do ZSZ Nr 6 im. J. Lelewela

  1. Szkoły ponadgimnazjalne
  2. Szkoły dla dorosłych – w przygotowaniu
  3. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) – w przygotowaniu