Spis burs

Bursy w Poznaniu:

  • ul. Czeremchowa 22, tel 61 832 14 16
  • ul. Czajcza 14, tel 61 835 10 11
  • ul. Solna 12, tel 61 852 21 01
  • ul. Golęcińska 9, tel 61 846 44 21 (24)
  • ul. Krakowska 17, tel 61 852 40 79 (bursa tylko dla dziewcząt)