Sztuka, która rozumie – muzealne inspiracje

W czerwcu po raz kolejny kl. 3R odwiedziła Muzeum Narodowe w Poznaniu.
Tym razem nasze spotkanie poświęciliśmy tematowi „Jak patrzeć na dzieło sztuki?”. Wspólnie przemierzaliśmy ścieżki poszczególnych epok, badaliśmy barwy, perspektywę, zamysł autora, kontekst dziejowy, techniki artystyczne… Próbowaliśmy odkrywać realność stwierdzenia, że sztuka do nas mówi, ale aby mogła trafić na podatny grunt, wymaga otwartości i wyobraźni rozmówcy. Wielu z nas się to udało, dlatego i Was zachęcamy do tego dialogu.

PZ