Technik logistyk w mundurze

Zawód umożliwia zdobycie kwalifikacji:
AU.22. Obsługa magazynów
AU.32. Organizacja transportu

 
Nauczymy Cię:
 • organizacji przewozu ładunków w różnych gałęziach transportu
 • planowania procesu produkcji
 • gospodarowania zapasem
 • obsługi magazynu
 • zasad funkcjonowania logistyki miejskiej
 • posługiwania się nowoczesnymi programami komputerowymi
 • tworzenia dokumentacji magazynowej i transportowej

Przedmioty rozszerzone:

 • j. angielski lub matematyka
 • geografia

Praktyki zawodowe  organizujemy w najlepszych poznańskich przedsiębiorstwach logistyczno-spedytorskich.

 Współpracujemy z  Wyższą Szkołą Logistyki  w Poznaniu.

Zdobyty zawód umożliwi Ci podjęcie pracy w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, transportowych
 • wojskowych oddziałach logistycznych
 • centrach logistycznych
 • jednostkach administracji państwowej i samorządowej

Uczniowie technika logistyka w umundurowaniu będą kształceni zgodnie z poszerzonym programem. Rozszerzenie obejmuje zajęcia z geografii z elementami topografii. W ramach kształcenia praktycznego uczniowie zapoznają się z organizacją logistyki w wojskowości, a w ramach przedmiotu podstawy logistyki w wojsku min. ze strukturami organizacyjnymi i zaopatrzeniem materiałowym wojska.