Urszula Chojnacka

 

 

Najmniejsza i największa wartość funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym

NIERÓWNOŚCI Z WARTOŚCIĄ BEZWZGLĘDNĄ

Funkcja kwadratowa

Funkcje trygonometryczne 

Wyrażenia algebraiczne

Potęgi i pierwiastki