XXX Liceum Ogólnokształcące

Klasa ponadgimnazjalna i ponadpodstawowa.
Oddział z dodatkowym przedmiotem edukacja wojskowa
Nauczymy Cię:
 • podstawowych zasad bojowego zachowania się na polu walki
 • strzelania z broni sportowej
 • wykonania stanowiska ogniowego do strzelania
 • orientacji w terenie z mapą i bez mapy
 • udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • obowiązkowości i dyscypliny
 • dbałości o powierzone mienie
 • szacunku do munduru i spełniania wynikających z tego tytułu obowiązków
 • zasad żołnierskiego zachowania się
Przedmioty rozszerzone:
 • język angielski
 • do wyboru geografia lub biologia


Współpracujemy z:

 • 31 Bazą Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach,
 • Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych
 • Podoficerską Szkołą Zawodową w Poznaniu
 • Wojskową Komendą Uzupełnień

 

Od kandydatów wymagany jest dobry stan zdrowia i sprawność fizyczna.

WOJSKO TO NIE MODA – TO TRADYCJA I DOŚWIADCZENIE