Zaproszenie do udziału w X Szkolnym Konkursie Kalendarzy 2021 i Kart Świąteczno-Noworocznych

Tegoroczna, 10 edycja Szkolnego Konkursu Kalendarzy i Kart Świąteczno-Noworocznych, obejmuje następujące tematy:
  • Fantastyczni bohaterowie moich książek,
  • Portret wczoraj i dziś,
  • Sztuka ludowa,
  • Wybitni Wielkopolanie,
Kalendarz poligraficzny KPP SIMP, które można zrealizować w 6 kategoriach:
  • kalendarz wieloplanszowy (format A4 lub A3),
  • kalendarz plakatowy,
  • kalendarz książkowy,
  • kalendarz
  • trójdzielny i karta świąteczno-noworoczna.
Kalendarz trójdzielny jest nową kategorią. Szczególnie poleca się go uczniom kształcącym się w zawodach: technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik fotografii i multimediów, fotograf, technik organizacji reklamy/technik reklamy.
Termin składania prac upływa 27.11.2020 r.
Ogłoszenie wyników odbędzie się 15.12.2020 r. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie w szkole, o ile pozwoli na to sytuacja epidemiczna.
Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie.
Pracę należy złożyć wraz z formularzem zgłoszeniowym