Introligator

introligator

Zawód umożliwia zdobycie kwalifikacji
AU.16. Realizacja procesów introligatorskich

Nauczymy Cię:
• ręcznego lub maszynowego wykonywania
produktów introligatorskich
• obsługi nowoczesnych maszyn i urządzeń
introligatorskich
• wykonywania produktów o specjalnym przeznaczeniu – klasery, opakowania, futerały

Zajęcia praktyczne organizujemy w najlepszych introligatorniach.

Zdobyty zawód umożliwi Ci podjęcie pracy w:
• drukarniach i zakładach introligatorskich
• firmach prowadzących usługi poligraficzne
• wydawnictwach
• agencjach reklamowych
• bibliotekach

Proponowane języki obce: j. angielski, j. niemiecki.

Cykl kształcenia wynosi 3 lata.

Klasa patronacka