„Kształtowanie przestrzeni” i …dobrego designu

Uczniowie klasy 1R (technik reklamy) Technikum Poligraficzno-Administracyjnego w ramach zajęć pozalekcyjnych realizują program edukacyjny i rozszerzony koncept plastyczny pod nazwą „Kształtowanie przestrzeni”. Wszystko to w oparciu o program rekomendowany i koordynowany przez Wielkopolską Izbę Architektów w Poznaniu, a także we wsparciu SARP w Warszawie.  Podstawowe założenia programu zakładają rozwijanie u uczniów świadomości przestrzeni, w której się poruszają …

Badge

Na podstawie założeń ekologicznych klasa 1R –  (technika organizacji reklamy) wykonała na lekcji z przekazu i komunikatu w reklamie projekty okazjonalnych przypinek – badge. Celem zastosowania określonej formy była strategia ochrony środowiska. JKP

Z humorem o prawach autorskich

Klasy drugie  technika reklamy omawiając zagadnienia związane z prawem autorskim oprócz praw i obowiązków dostrzegły też humor i plusy tzw. domeny publicznej. 500 lat temu, kiedy artysta malował Monę Lisę, prawa autorskie nie istniały. Każde z powstających wtedy dzieł automatycznie trafiało do domeny publicznej. Tym samym mogło być bez ograniczeń kopiowane. …

Spotkania z Rodzicami

Dnia 13.04.2021r. (wtorek) – o godz. 17.30 odbędą się: Spotkania online Wychowawców z Rodzicami Uczniów klas maturalnych. klasa wychowawca 3W mgr Magdalena …

Pomagamy Uczniom w nauce zdalnej

Na prośbę Wolontariuszy Lelewela pierwsza klasa technika reklamy  opracowała infografiki mające pomóc Uczniom w przedłużającej się zdalnej nauce. Wiemy, że ten okres …

Nieskończoność …

Klasa 2 pZFM – Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 podczas zajęć z cyfrowej obróbki obrazu zmagała się z nieskończonością. Złożony efekt …

Projekt okładki magazynu

Uczniowie klasy drugiej Technika Reklamy zaprojektowali okładkę do magazynu VOYAGE. Z przodu umieszczali przygotowane przez siebie logo oraz kombinację 2 zdjęć, natomiast …

Naklejki dla zawodów

W akcję promocyjną szkoły na lekcjach w pracowni projektowania graficznego włączyli się uczniowie klas 2pG oraz 2gGb technika grafiki i poligrafii cyfrowej projektując …