Komunikat 1 Komisji Rekrutacyjnej

  W dniach 12-13 lipca 2017 r. wydawane będą w szkole skierowania na badania lekarskie kandydatom z listy kandydatów zakwalifikowanych do technikum lub branżowej szkoły I stopnia. Kandydat, który nie dostarczy zaświadczenia o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie, nie będzie mógł podjąć nauki w Technikum Poligraficzno-Administracyjnym lub w Branżowej …

Oferty pracy

Oferta pracy w Exide Technologies S.A. Oferta pracy w Sitex centrum sitodruku Oferta pracy w ASGARD Sp. z o.o. 

POZNAŃSKI CZERWIEC 1956

22 czerwca 2017 r. na Placu pod pomnikiem Poznańskiego Czerwca 1956 odbyła się uroczystość 61 rocznicy strajku poznańskich robotników. Uczestniczyli w niej …

ZAWODY SPORTOWO – RATOWNICZE

W dniach 7 i 9 czerwca 2017 roku Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania przeprowadził zawody sportowo – ratownicze. Zawodnicy …