Komunikat Komisji Rekrutacyjnej

Uprzejmie informujemy, że termin potwierdzenia woli podjęcia nauki w wybranym typie szkoły w ZSZ Nr 6 im. J. Lelewela poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania praktycznej nauki zawodu upływa 12 lipca 2016 r. o godzinie 13.00. Lista …

erasmus

Wizyta w Nottingham

W ramach projektu Young  Goes Euro przedstawiciele naszej szkoły, Miasta Poznania i CDZdM uczestniczyli 1 i 2 lipca 2016 r. w kolejnym …

Komunikat komisji rekrutacyjnej

REKRUTACJA 2016/2017 Lista kandydatów zakwalifikowanych oraz kandydatów niezakwalifikowanych do klas pierwszych wszystkich typów szkół działających w ramach ZSZ Nr 6 im. J. Lelewela …

SAMSUNG CAMERA PICTURES

AIESEC w Lelewelu!

Kolejny raz odbyły się w naszej szkole warsztaty AIESEC – największej organizacji studenckiej na świecie obecnej w 107 krajach oraz zrzeszającej ponad …