Wyniki rekrutacji podstawowej 2020

Wyniki rekrutacji podstawowej 2020 Technikum Poligraficzno – Administracyjne: Lista osób zakwalifikowanych Lista osób niezakwalifikowanych Branżowa Szkoła I stopnia nr 7: Lista osób zakwalifikowanych Lista osób niezakwalifikowanych XXX Liceum Ogólnokształcące:  Lista osób zakwalifikowanych Lista osób niezakwalifikowanych

EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM – 8 września 2020

Do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej może przystąpić Maturzysta, który uzyskał mniej niż 30% punktów z jednego z egzaminów obowiązkowych. Pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu poprawkowego należy złożyć do Dyrektora Szkoły do piątku 14 sierpnia br. do godz. 12.00 w pok. 103 lub 114. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji …

Plener w Czeszewie 2020

Zmieniona formuła pleneru podczas COVID-19. Coroczny plener w Czeszewie odbędzie się pod zmienioną formułą. W dniu 30 lipca planowane jest jednodniowe wydarzenie …

Obrazy z kwarantanny

Leśne obrazy z czasu epidemii postanowili stworzyć artyści z Wielkopolski. Odwiedzają tereny zielone i tworzą prace inspirowane naturą. Liczne pejzaże wykonane w …

Informacja

W dniach od 13 do 24 lipca 2020 r. dokumenty dotyczące rekrutacji prosimy kierować do sekretariatu szkoły (pokój 103) w godz. 8:00-14:00. …