Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela, potocznie Samorząd Lelewela, to aktywnie działająca grupa młodych osób mających na celu dobro całej społeczności szkolnej.

Samorząd Uczniowski Lelewela – tworzą wszyscy uczniowie szkoły. To oni są pomysłodawcami wielu ciekawych projektów i przedsięwzięć.

Znajdziecie nas tutaj:

Warto zajrzeć i zobaczyć jak żyjemy w naszym Lelewelu!


Skład Samorządu Uczniowskiego:

 Wojciech Dłubała przewodniczący

Anastasiia Uskova i Maria Drewich zastępczynie przewodniczącego

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: Katarzyna Kolińska i Sebastian Sporny.


Cele Samorządu Uczniowskiego:

  1. a) kształtowanie właściwej postawy Ucznia, umiejętności zespołowego działania oraz kontroli podejmowanych działań,
  2. b) rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania Uczniów i Nauczycieli oraz wzajemnego wspierania się w podejmowaniu zadań,
  3. c) uczenie przejmowania współodpowiedzialności za jednostkę oraz całą społeczność uczniowską,
  4. d) pomoc w planowaniu i realizacji życia szkoły, podejmowanie różnorodnych pożytecznych inicjatyw,
  5. e) tworzenie warunków do aktywności społecznej, samokontroli i samodyscypliny Uczniów.
  6. f) organizowanie i zachęcanie Uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole.

Zadania Samorządu Uczniowskiego:

1) współorganizowanie uroczystości, imprez szkolnych oraz aktywne uczestnictwo w ogólnopolskich i lokalnych akcjach charytatywnych,
2) godne reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym,
3) współdziałanie z Dyrekcją szkoły oraz Gronem Pedagogicznym, celem zapewnienia Uczniom optymalnych warunków do nauki oraz imprez o charakterze kulturalno – rozrywkowym na terenie szkoły,
4) organizowanie pomocy dla Uczniów będących w niekorzystnej sytuacji losowej lub mających trudności edukacyjne.


„Lelewel chillout zone”
Od 31.05.2019r. na III piętrze działa „Lelewel chillout zone”. Projekt ten powstał z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, a realizowany był ze środków finansowych Miasta Poznania pozyskanych w konkursie „Fundusz Samorządów Uczniowskich”.
Przez ponad miesiąc uczniowie angażowali się w tworzenie wspólnej przestrzeni, aktywnie
uczestniczyli w pracach przygotowawczych, wybierali kolory farb, malowali ściany.
Uczniowie nie zapomnieli o wystroju wnętrza i zakupili rośliny doniczkowe – kaktusy,
którymi opiekują się poszczególne klasy.
W ramach projektu „Lelewel chillout zone” zrealizowane zostały różne akcje, które
pozwoliły uczniom na integrację i zaangażowanie w życie szkoły.
W nowej strefie wypoczynku wyznaczone zostały podstrefy „Zielony zakątek”, ‘Ratujemy
stare książki’. Całość ma docelowo funkcjonować jako strefa bez telefonu.
     

„Kreatywni w fotografii – zobacz więcej z Lelewelem”

W piątek, 22.11.2019 r, w obecności pani dyrektor Małgorzaty Kaczmarek, koordynatorów, wolontariuszy, zaproszonych gości, otworzyliśmy strefę spotkań na II piętrze. Projekt ten realizowany był przez Samorząd Uczniowski w ramach akcji „Kreatywni w fotografii – zobacz więcej z Lelewelem” i został dofinansowany z budżetu Miasta Poznania w ramach zadania Centrum Inicjatyw Lokalnych – Regrantingowe. Prace  trwały od lipca 2019 roku kiedy to uczniowie wspólnie z opiekunem postanowili wziąć udział w konkursie CIL i napisali projekt, którego realizacja odbywała się w I semestrze.
Oprócz przygotowania drugiej strefy wypoczynku inicjatywa zakładała zorganizowanie warsztatów fotograficznych dla klas ósmych poznańskich szkół. Uczniowie chętnie zaangażowali się i mimo swoich codziennych obowiązków znaleźli czas by działać dla dobra szkoły i środowiska lokalnego.


Zaplanowane projekty:
Po raz trzeci znaleźliśmy się w gronie laureatów konkursu „Fundusz Samorządów
Uczniowskich”. Tym razem ze środków finansowych Miasta Poznania będziemy mogli zrealizować następujące projekty:
  • „Aleja Sztuki” – inicjatywa uczniów Technikum Poligraficzno – Administracyjnego
  • „Letni ogród Lelewela” – projekt uczniów XXX Liceum Ogólnokształcącego