Samorząd uczniowski

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: Katarzyna Kolińska, Damian Gajewski.