Samorząd uczniowski

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: Monika Stasik, Paweł Ziegenlaub.