Magazynier – Logistyk

Od września 2017 r. następuje zmiana nazwy typu szkoły z Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 7 na Branżową Szkołę  I stopnia nr 7.

Nauczymy Cię:
• sprawdzania jakości i ilości towaru przyjmowanego i wydawanego z magazynu
• rozmieszczania towaru w pomieszczeniach magazynowych
• zabezpieczenia towaru przed pożarem, kradzieżą, zalaniem, szkodnikami, zepsuciem i zniszczeniem
• prowadzenia dokumentacji magazynowej

Zdobyty zawód umożliwi Ci podjęcie pracy w:
• firmach logistycznych
• magazynach różnych przedsiębiorstw