Magazynier – Logistyk

Nauczymy Cię:
• sprawdzania jakości i ilości towaru przyjmowanego i wydawanego z magazynu
• rozmieszczania towaru w pomieszczeniach magazynowych
• zabezpieczenia towaru przed pożarem, kradzieżą, zalaniem, szkodnikami, zepsuciem i zniszczeniem
• prowadzenia dokumentacji magazynowej

Zdobyty zawód umożliwi Ci podjęcie pracy w:
• firmach logistycznych
• magazynach różnych przedsiębiorstw

Cykl kształcenia wynosi 3 lata.