Magazynier – Logistyk

Zawód umożliwia zdobycie kwalifikacji
AU.22. Obsługa magazynów

Nauczymy Cię:
• sprawdzania jakości i ilości towaru przyjmowanego i wydawanego z magazynu
• rozmieszczania towaru w pomieszczeniach magazynowych
• zabezpieczenia towaru przed pożarem, kradzieżą, zalaniem, szkodnikami, zepsuciem i zniszczeniem
• prowadzenia dokumentacji magazynowej

Zdobyty zawód umożliwi Ci podjęcie pracy w:
• firmach logistycznych
• magazynach różnych przedsiębiorstw