II edycja międzynarodowych staży zawodowych

„Lelewel dla zawodowców – międzynarodowe staże zawodowe – edycja II”

o numerze 2018-1-PL01-KA102-048146 realizowany w ramach Akcji 1. w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w Programie Erasmus+ w roku 2018 realizowanego przez
Zespół Szkół  Zawodowych Nr 6 im. J. Lelewela w Poznaniu.

Projekt zakłada udział 48 uczniów klas III Technikum Poligraficzno-Administracyjnego w praktykach zawodowych we Włoszech lub Wielkiej Brytanii w latach  2019 i 2020.
W dwóch edycjach wyjedzie  po 12 osób do regionu Bolonii i 12 osób do Belfastu.

Projekt realizowany jest od 01.09.2018 r. – 31.08.2020 r.

Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji zawodowych uczniów
ZSZ nr 6 im. J. Lelewela w Poznaniu poprzez udział w  zagranicznych praktykach.

Celami szczegółowymi projektu są:
– odbycie praktyk zawodowych za granicą przez uczniów,
– rozwój kompetencji zawodowych uczniów,
– zdobycie doświadczenia zawodowego w zagranicznej firmie,
– wzrost konkurencyjności na rynku pracy,
– umiejętność pracy w zespole wielokulturowym i wielojęzykowym,
– wzrost motywacji uczniów do podejmowania nowych wyzwań,
– wzrost poziomu świadomości międzykulturowej, tolerancji,
– wzrost motywacji do nauki języków obcych,
– podniesienie poziomu językowego uczniów, w szczególności jeżeli chodzi o język mówiony
-zwiększenie szans na pracę i otwarcie na nowe możliwości po zakończeniu projektu (np.studia zagraniczne)

Na realizację projektu Zespół Szkół Zawodowych  Nr 6 im. J. Lelewela otrzymał 131 340 euro dofinansowania .