REKRUTACJA

Rekrutacja 2019/2020  – strona w przygotowaniu.

1. Oferta edukacyjna
2. Regulamin przyjęć do ZSZ Nr 6 im. J. Lelewela
3. Terminarz rekrutacji
4. Wymagane dokumenty
5. Informacje dodatkowe

Rekrutacja odbywa się przy użyciu systemu elektronicznego. Uczniowie rejestrują się za pośrednictwem systemowej obsługi rejestracji oświatowej NABÓR 2019.

Dni Otwartych Drzwi Lelewela
15.03.2019 r. (piątek) godz. 17:00,
10.05.2019 r. (piątek) godz. 17:00.

Festyn rodzinno – zawodowy „Dzień Drukarza” 08.06.2019 r. (sobota).

Kontakt w godz. 9:00-15:00 tel. 61 852 24 64.

W przypadku uczniów z zagranicy niezbędna jest znajomość języka polskiego na poziomie A1/A2. Przeprowadzamy również wstępną rozmowę na Skype.
Obowiązują dokumenty zgodnie z rekrutacją, a dodatkowo:
– portfolio ucznia
– tłumaczenie świadectwa na j.polski
– ksero paszportu
– dokument wyznaczający opiekuna prawnego na terenie Poznania.
Szkoła nie zapewnia miejsc w internacie.
Decyzja o przyjęciu do szkoły zostaje podjęta po zakończeniu rekrutacji dla uczniów polskich.
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt sekretariat@lelewel.poznan.pl .
Na etapie rekrutacji akceptujemy skany dokumentów.

Serdecznie zapraszamy!

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 do liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych.