Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo

W ramach programu prowadzonego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości  uczniowie zakładają i prowadzą firmę w formie spółki jawnej.
Dzięki temu przeżyją atrakcyjną przygodę edukacyjną. Rozwiną umiejętności niezbędne na studiach i w dorosłym życiu takie jak: praca w zespole,  organizacja pracy,  stosowanie narzędzi ITC. Ocenią w praktyce szanse i zagrożenia wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej. Zweryfikują swoje osiągnięcia, umiejętności  i doświadczenia podczas Konkursu na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo.

Opiekunem programu jest Maria Owczarzak – nauczyciel podstaw przedsiębiorczości.

Więcej informacji na portalu www.junior.org.pl