RODO

Informacja o Inspektorze Ochrony Danych ZSZ Nr 6 im.J.Lelewela

Klauzula informacyjna ogólna- rodzice

Klauzula informacyjna ogólna – pełnoletni

Monitoring ewidencja wejść – klauzula informacyjna

Zgoda na wykorzystanie danych osobowych dziecka – cele promocyjne

Zgoda na wykorzystanie danych osobowych wizerunku – uczeń pełnoletni

Klauzula informacyjna ogólna dla kontrahentów

Klauzula ogólna dotycząca wizerunku

Konkurs- zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka

Konkurs- zgoda na przetwarzania danych osoby pełnoletniej

 Informacja o stanie zdrowia – formularz