Włączamy ZERO WASTE

Samorząd Uczniowski i Wolontariusze Lelewela są uczestnikami projektu Włączamy ZERO WASTE„.

Projekt promuje jednocześnie wolontariat, aktywność obywatelską i ekologię.