Rada Rodziców

Rada Rodziców na rok szkolny 2017/2018:

  • Przewodniczący Rady Rodziców: J. Wasielewska
  • Zastępca Przewodniczącego: R. Fajgier
  • Sekretarz: K. Józefczak