Rada Rodziców

Rada Rodziców Zespołu szkół Zawodowych Nr 6 im. J.Lelewela
61-727 Poznań, ul. Działyńskich 4/5

  • Przewodniczący Rady Rodziców: J. Wasielewska
  • Zastępca Przewodniczącego: R. Fajgier
  • Sekretarz: K. Józefczak

 

Nr konta Rady Rodziców: 27 1020 4027 0000 1902 0034 6957 ( w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę)