Rada Rodziców

Rada Rodziców Zespołu szkół Zawodowych Nr 6 im. J. Lelewela
61-727 Poznań, ul. Działyńskich 4/5

  • Przewodniczący Rady Rodziców: L. Królczyk
  • Zastępca Przewodniczącego: A. Nowaczyk
  • Sekretarz: L. Horn

 

Nr konta Rady Rodziców: 27 1020 4027 0000 1902 0034 6957 ( w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę)