Rada Rodziców

Rada Rodziców na rok szkolny 2018/2019:

  • Przewodniczący Rady Rodziców: J. Wasielewska
  • Zastępca Przewodniczącego: R. Fajgier
  • Sekretarz: K. Józefczak