Rada Rodziców

Rada Rodziców Zespołu szkół Zawodowych Nr 6 im. J. Lelewela
61-727 Poznań, ul. Działyńskich 4/5

Przewodniczący Rady Rodziców: Wieczorek Luiza

Zastępca Przewodniczącego RR: Bruss – Kotecka Agnieszka

Skarbnik ( Sekretarz ): Iglewska – Nowik Ewelina

  • Nr konta Rady Rodziców:Bank Polska Kasa Opieki SA 31 1240 1747 1111 0011 3248 3000

    ( w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę)