YouNG Goes Euro

YouNG Goes Euro to międzynarodowy projekt edukacyjny skierowany do młodzieży chcącej zdobyć i rozwinąć swoje kompetencje i umiejętności niezbędne młodym europejskim fachowcom.

Projekt będzie trwał 32 miesiące. Jest finansowany w ramach programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń młodzieży i sportu Erasmus+. Będzie realizowany przez miasta; Nottingham (Wielka Brytania, lider projektu), Martin (Słowacja), Poznań (Polska) i Rzym (Włochy). Z ramienia Miasta Poznania w projekcie uczestniczą Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży (CDZDM) oraz Zespół Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela.

Głównym celem projektu YouNG Goes Euro jest rozwój i wzmocnienie kompetencji przedsiębiorczych młodzieży szkolnej w zakresie założenia indywidualnej działalności gospodarczej oraz jej prowadzenia w skali międzynarodowej. Ponadto projekt zakłada wymianę dobrych praktyk i wypracowanie wspólnych działań na rzecz młodzieżowego rynku pracy, zwiększenie atrakcyjności potencjalnych pracowników, promocję przedsiębiorczości społecznej wśród młodzieży, a także opracowanie spójnego programu nauczania w zakresie funkcjonowania międzynarodowych rynków sprzedaży.

Podajemy poniżej linki do stron internetowych partnerów projektu:

Wielka Brytania (Nottingham):

Polska (Poznań):

Słowacja (Martin):

Włochy (Rzym):

Centro Studi Formazione Orientamento – Ce.S.F.Or. Associazione: http://www.csfo.it/.

 Kinga: