Technik logistyk

 Nauczymy Cię:
 •  organizacji przewozu ładunków w różnych gałęziach transportu
 • planowania procesu produkcji
 • gospodarowania zapasem
 • obsługi magazynu
 • zasad funkcjonowania logistyki miejskiej
 • posługiwania się nowoczesnymi programami komputerowymi
 • tworzenia dokumentacji magazynowej i transportowej

Praktyki zawodowe  organizujemy w najlepszych poznańskich przedsiębiorstwach logistyczno-spedytorskich.

Języki obce:
• j. angielski
• j. niemiecki
• j. rosyjski

 Współpracujemy z  Wyższą Szkołą Logistyki  w Poznaniu.

Zdobyty zawód umożliwi Ci podjęcie pracy w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, transportowych
 • wojskowych oddziałach logistycznych
 • centrach logistycznych
 • jednostkach administracji państwowej i samorządowej

ODNOSIMY SUKCESY W OLIMPIADACH I KONKURSACH