KLASY PATRONACKIE

Szkoła w ramach umacniania współpracy z Pracodawcami oraz przybliżenia kształcenia zawodowego do potrzeb realnego rynku pracy podpisuje umowy patronackie z wiodącymi firmami poligraficznymi.

W roku szkolnym 2016/2017 patronatem objęte zostały dwie klasy:

 • 1ZDI (obecna 2ZDI)- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7 [obecnie Branżowa Szkoła I stopnia nr 7] kształcąca zawodach: drukarz i introligator
  Patron: 
  BSC Drukarnia Opakowań S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Żmigrodzka 37, 60-171 Poznań,
 • 1D (obecna 2D) – Technikum Poligraficzno-Administracyjne- zawód: technik procesów drukowania
  Patron:
  Edica Sp. z o.o.,ul. Forteczna 3, 61-362 Poznań.

W roku szkolnym 2017/2018 patronatem objęto klasy:

 • 1 ZDI – Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7 [obecnie Branżowa Szkoła I stopnia nr 7] kształcąca zawodach: drukarz i introligator
  Patron: 
  MDM Druk Sp. komandytowa Sp. z o.o ul. Borówki 4, 61-304 Poznań
 • 1DL – Technikum Poligraficzno-Administracyjne- zawód: technik procesów drukowania i technik logistyk,
  Patron: 
  CGS Drukarnia Sp. z o.o Mrowino, ul. Towarowa 3, 92-090 Rokietnica.