KLASY PATRONACKIE

Szkoła w ramach umacniania współpracy z Pracodawcami oraz przybliżenia kształcenia zawodowego do potrzeb realnego rynku pracy podpisuje umowy patronackie z wiodącymi firmami poligraficznymi.

W roku szkolnym 2019/2020 patronatem objęto klasę:

 • 1 gZDI  – Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 – zawód: drukarz offsetowy, drukarz fleksograficzny, operator procesów introligatorskich
  Patron:
  AR Packaging z siedzibą w Poznaniu, ul. Żmigrodzka 37, 60-171 Poznań.

 

W roku szkolnym 2018/2019 patronatem objęto klasę:

 • 1La (obecna 2La) – Technikum Poligraficzno-Administracyjne – zawód: technik logistyk
  Patron:
  RELOPACK – opakowanie przemysłowe, ul. Dworcowa 20, 62-001 Chludowa. 

W roku szkolnym 2017/2018 patronatem objęto klasy:

 • 1 ZDI (obecna 3Z) – Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7 [obecnie Branżowa Szkoła I stopnia nr 7] kształcąca zawodach: drukarz i introligator
  Patron: 
  MDM Druk Sp. komandytowa Sp. z o.o ul. Borówki 4, 61-304 Poznań
 • 1DL (obecna 3FD) – Technikum Poligraficzno-Administracyjne- zawód: technik procesów drukowania i technik fotografii i multimediów,
  Patron: 
  CGS Drukarnia Sp. z o.o Mrowino, ul. Towarowa 3, 92-090 Rokietnica.

W roku szkolnym 2016/2017 patronatem objęto klasę:

 • Patron: 
  AR Packaging z siedzibą w Poznaniu, ul. Żmigrodzka 37, 60-171 Poznań,

 

 • 1D (obecna 4D) – Technikum Poligraficzno-Administracyjne- zawód: technik procesów drukowania
  Patron:
  Edica Sp. z o.o.,ul. Forteczna 3, 61-362 Poznań.

 

W roku szkolnym 2018/2019 podpisano także umowę o współpracę z firmą KELLER – Poligrafia dla Przemysłu z siedzibą ul. Przylesie 1, 60-185 Skórzewo k/Poznania.