Fotograf

Od września 2017 r. następuje zmiana nazwy typu szkoły z Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 7 na Szkołę Branżową I stopnia nr 7.

Nauczymy Cię:
• przygotowania planu zdjęciowego
• fotografowania
• obsługiwania profesjonalnych aparatów i kamer cyfrowych oraz specjalistycznego sprzętu
w studiu fotograficznym
• przetwarzania fotografii w programach graficznych

Zdobyty zawód umożliwi Ci podjęcie pracy w:
• studiach fotograficznych
• agencjach reklamowych i agencjach modelek
• redakcjach gazet

Cykl kształcenia wynosi 3 lata.