Technik procesów drukowania

Klasa ponadgimnazjalna i ponadpodstawowa.

Nauczymy Cię:

 • technologii drukowania we wszystkich technikach druku
 • dobierania odpowiednich materiałów, maszyn i urządzeń do procesu drukowania
 • przygotowania form drukowych
 • obsługi maszyn i urządzeń drukarskich
 • planowania i kontrolowania procesów poligraficznych

 Przedmioty rozszerzone:

 • j. angielski
 • chemia

Języki obce:
• j. angielski
• j. niemiecki

Praktyki zawodowe organizujemy w najlepszych  drukarniach.

Zdobyty zawód umożliwi Ci podjęcie pracy w:

 • drukarniach – na stanowisku drukarza, pomocnika drukarza, technologa, itp.
 • zakładach poligraficznych
 • firmach prowadzących usługi poligraficzne
 • wydawnictwach
 • agencjach reklamowych
 • firmach handlowych branży poligraficznej

Klasa patronacka