Informacje dodatkowe

Zasady przeliczania na punkty wyników egzaminów ósmoklasisty i gimnazjalnego
Spis podręczników dla uczniów po szkole podstawowej
Spis podręczników dla uczniów po gimnazjum
Spis burs
Miejsca odbywania praktyk
Przydatne linki
Uczniowie z zagranicy

Kontakt w godz. 9:00-15:00 tel. 61 852 24 64, e-mail sekretariat@lelewel.poznan.pl

Adresy Poradni Medycyny Pracy, gdzie można wykonać badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych na podstawie skierowania wystawionego przez szkołę, w której uczeń znajduje się na liscie kandydatów zakwalifikowanych w rekrutacji 2019.

Serdecznie zapraszamy!