Currently browsing author

K G

Komunikat dla absolwentów XXX LO i TPA

Osoby wyrażające chęć przystąpienia do egzaminu  maturalnego w roku szkolnym 2017/2018 proszone są o dostarczenie wypełnionych deklaracji maturalnych oraz świadectwa ukończenia szkoły …

POZNAŃSKI CZERWIEC 1956

22 czerwca 2017 r. na Placu pod pomnikiem Poznańskiego Czerwca 1956 odbyła się uroczystość 61 rocznicy strajku poznańskich robotników. Uczestniczyli w niej …

ZAWODY SPORTOWO – RATOWNICZE

W dniach 7 i 9 czerwca 2017 roku Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania przeprowadził zawody sportowo – ratownicze. Zawodnicy …

Tydzień Konstytucyjny

28 maja – 04 czerwca 2017 r. W ramach projektu organizowanego przez Stowarzyszenie prof. Zbigniewa Hołdy, pod honorowym  patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich, …