Currently browsing category

Aktualności

Komunikat dla absolwentów XXX LO i TPA

Osoby wyrażające chęć przystąpienia do egzaminu  maturalnego w roku szkolnym 2017/2018 proszone są o dostarczenie wypełnionych deklaracji maturalnych oraz świadectwa ukończenia szkoły …

Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania.  

OFERTA EDUKACYJNA

Szkoły ponadgimnazjalne Szkoły dla dorosłych – w przygotowaniu Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe(KKZ) – w przygotowaniu

Patronat MRM nad YouNG Goes Euro

W lutym 2017 projekt YouNG Goes Euro został objęty patronatem Młodzieżowej Rady Miasta Poznania co pomoże nam propagować idee przedsiębiorczości wśród młodzieży, …

Komunikat komisji rekrutacyjnej

REKRUTACJA 2016/2017 Lista kandydatów zakwalifikowanych oraz kandydatów niezakwalifikowanych do klas pierwszych wszystkich typów szkół działających w ramach ZSZ Nr 6 im. J. Lelewela …