Egzamin zawodowy – sesja lato 2019

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

UWAGA ! Absolwentów w zawodzie technik logistyk i technik organizacji reklamy zapraszamy po odbiór dyplomów w zawodzie od 24.05.2019 godz.11:00 w sekretariacie pokój 103.