KKZ

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe [ KKZ]

Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. J. Lelewela  to szkoła, która stawia na kształcenie zawodowe. Reforma kształcenia zawodowego stwarza różne możliwości zdobycia zawodu- większe niż do tej pory. Nowość polega na tym, że zawody zostały podzielone na tzw. kwalifikacje, po uzyskaniu których już w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej, można uzyskać  uprawnienia zawodowe  – ciekawe i poszukiwane przez pracodawców. ZSZ NR 6 prowadzi kształcenie w takich właśnie zawodach, podzielonych na, wspomniane wcześniej, kwalifikacje: technik organizacji reklamy, technik logistyk oraz – technik cyfrowych procesów graficznych, technik procesów drukowania, technik procesów introligatorskich – zawodów prowadzonych tylko we wspomnianej szkole. Warto podkreślić, że zawody: drukarz i introligator, prowadzone w ramach zasadniczej szkoły zawodowej, pozwalają na szczególnie szybkie zdobycie cenionych przez pracodawców kompetencji i zapewniają dobrze płatne zatrudnienie.  Szkoła ma również możliwość prowadzenia tzw. kwalifikacyjnych kursów zawodowych [ KKZ]. To bardzo interesująca forma uzupełnienia, poszerzenia lub zmienienia kwalifikacji zawodowych- co znacznie ułatwia funkcjonowanie na dynamicznym rynku pracy. KKZ stanowią  pozaszkolną formę kształcenia ustawicznego adresowaną dla osób dorosłych. Są one prowadzone według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach. Kształcenie może odbywać się stacjonarnie lub zaocznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z danej kwalifikacji. Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. J. Lelewela oferuje w roku szkolnym 2015/2016 naukę w następujących kwalifikacjach: