KKZ

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe [ KKZ]

Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. J. Lelewela  to szkoła, która stawia na kształcenie zawodowe. Reforma kształcenia zawodowego stwarza różne możliwości zdobycia zawodu- większe niż do tej pory. Nowość polega na tym, że zawody zostały podzielone na tzw. kwalifikacje, po uzyskaniu których już w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej, można uzyskać  uprawnienia zawodowe  – ciekawe i poszukiwane przez pracodawców. ZSZ NR 6 prowadzi kształcenie w takich właśnie zawodach, podzielonych na, wspomniane wcześniej, kwalifikacje: technik organizacji reklamy, technik logistyk oraz – technik cyfrowych procesów graficznych, technik procesów drukowania, technik procesów introligatorskich – zawodów prowadzonych tylko we wspomnianej szkole. Warto podkreślić, że zawody: drukarz i introligator, prowadzone w ramach zasadniczej szkoły zawodowej, pozwalają na szczególnie szybkie zdobycie cenionych przez pracodawców kompetencji i zapewniają dobrze płatne zatrudnienie.  Szkoła ma również możliwość prowadzenia tzw. kwalifikacyjnych kursów zawodowych [ KKZ]. To bardzo interesująca forma uzupełnienia, poszerzenia lub zmienienia kwalifikacji zawodowych- co znacznie ułatwia funkcjonowanie na dynamicznym rynku pracy. KKZ stanowią  pozaszkolną formę kształcenia ustawicznego adresowaną dla osób dorosłych. Są one prowadzone według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach. Kształcenie może odbywać się stacjonarnie lub zaocznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z danej kwalifikacji. Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. J. Lelewela oferuje w roku szkolnym 2015/2016 naukę w następujących kwalifikacjach:

 

Oznaczenie
kwalifikacji

 

Nazwa kwalifikacji/kwalifikacyjnego
kursu zawodowego

A.14 Realizacja procesów introligatorskich
A.15 Realizacja procesów drukowania z form drukowych
A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych
A.26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych
A.27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
A.56 Przygotowywanie materiałów graficznych
do procesu drukowania
A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych
A.55 Drukowanie cyfrowe 
A.15 Realizacja procesów drukowania z form drukowych
A.40 Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej

 

Nabór na kursy prowadzony jest w sposób ciągły. Kurs uruchomiony zostaje w momencie utworzenia się co najmniej 20 – osobowej grupy z danej kwalifikacji.

 

Lelewel jest wart [p]Poznania!

Pole oznanaczone * wymaga zaznaczenia.

Podanie

o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy

Proszę o przyjęcie na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy z zakresu kwalifikacji

Drukarz - kwalifikacje:

Introligator - kwalifikacje:

Technik cyfrowych procesów graficznych - kwalifikacje:

Technik logistyk - kwalifikacje:

Technik organizacji reklamy - kwalifikacje:

Technik procesów drukowania - kwalifikacje:

Technik procesów introligatorskich - kwalifikacje:

DANE OSOBOWE:


Adres zamieszkania (korespondencyjny):

Dane kontaktowe:


WYKSZTAŁCENIE

Załączniki:

  1. Dokument potwierdzający posiadane wykształcenie (do wglądu w momencie składania podania) wraz z jego kserokopią - świadectwo ukończonej szkoły, dyplom mistrzowski, dyplom uczelni, itp.
  2. 3 fotografie.

Nabór na kursy prowadzony jest w sposób ciągły. Kurs uruchomiony zostaje w momencie utworzenia się co najmniej 20 – osobowej grupy z danej kwalifikacji.