Oferta edukacyjna

  1. Szkoły ponadgimnazjalne
  2. Szkoły dla dorosłych – oferta w przygotowaniu
  3. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe(KKZ) – oferta w przygotowaniu