Plenery Foto w Lelewelu

W dniach 22-23.05 i 30-31.05, klasy drugie i trzecie fotograficzne uczestniczyły w plenerach fotograficznych w Kórniku oraz Biskupinie. Podczas wyjazdu uczniowie poznawali techniki fotograficzne nie tylko w studiu, ale na powietrzu. W Kórniku mieli możliwość robienia zdjęć w zamku oraz okolicy na zadany temat. Natomiast w Biskupinie był temat dowolny, który potem był omawiany z nauczycielem. Opiekunami pleneru byli nauczyciele: Artur Trzebiatowski, Maciej Leraczyk i Weronika Krawczuk.