Najlepsza Absolwentka z wartościową nagrodą

Partnerzy branżowi szkoły od lat wspierają nasze działania w różnych obszarach. W ubiegłym roku jeden z Pracodawców wystąpił z inicjatywą, że najlepszy absolwent szkoły otrzyma w nagrodę za wyniki edukacyjne ufundowany przez firmę laptop.
W tym roku Najlepszą Absolwentką została Olga Kokotowska, która z rąk Pana Piotra Uranowskiego, prezesa firmy Keller Poligrafia dla przemysłu, otrzymała tę cenną nagrodę za pięcioletnią pracę i uzyskiwane wyniki. Olga uczyła się w klasie technika grafiki i poligrafii cyfrowej. Gratulujemy Nagrodzonej i składamy serdeczne podziękowania Panu Piotrowi Uranowskiemu.
Zachęcamy także uczniów do uzyskiwania jak najlepszych wyników, nagroda jest bowiem cykliczna.
AW