Rekrutacja do szkoły

20 maja ruszył nabór kandydatów do szkół ponadpodstawowych. Rekrutacja, podobnie jak w latach poprzednich, zostanie przeprowadzona za pośrednictwem elektronicznego systemu Nabór. Za pomocą tej strony można wypełnić i złożyć wniosek.  Na złożenie wniosku wraz z potrzebnymi dokumentami uczniowie mają czas do 14 czerwca. Wszelkie informacje: regulamin, terminarz, sposób przeliczania punktów znajdują się w zakładce rekrutacja.

Jak wypełnić i wysłać wniosek w systemie NABOR.