TPA wysoko w rankingu techników

07Z przyjemnością informujemy, że w Rankingu techników 2024 w Poznaniu, opublikowanym przez portal edukacyjny WaszaEdukacja.pl, nasze TPA zajęło 5 miejsce. Ranking został stworzony w oparciu o wyniki egzaminów maturalnych z poszczególnych przedmiotów na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Dodatkowym kryterium branym pod uwagę były wyniki z ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) z lat 2021-2023.
W rankingu wzięły udział 22 technika, które spełniły wymogi regulaminu.
Wszystkie dane do rankingu pozyskane zostały ze oficjalnych źródeł takich jak OKE, CKE, MEiN oraz innych podmiotów oświatowych. Pełna lista techników w Poznaniu oraz ich punktacja znajduje się na stronie https://waszaedukacja.pl/ranking/poznan/technika
AW