Wybieram ŻYCIE

W środę 29 maja 2024 r. z inicjatywy samorządu uczniowskiego, w auli szkolnej, odbyło się spotkanie z cenionym poznańskim lekarzem chorób wewnętrznych i toksykologiem, doktorem Erykiem Matuszkiewiczem. Temat prelekcji dotyczył używek, ich szkodliwości oraz tego, jak różne substancje wpływają na psychikę ludzką. Dla uczniów spotkanie stało się okazją do poszerzenia wiedzy na temat tego istotnego i aktualnego problemu społecznego. Dr Eryk Matuszkiewicz nie tylko podzielił się swoimi doświadczeniami, zadbał również o to, by w bardzo obrazowy sposób przedstawić istotę zagrożeń, jakie niosą ze sobą używki.
Dziękujemy za cenną lekcję i poświęcony czas!
SN