Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych I oddział w Poznaniu, to początek dobrej współpracy ZSZ Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu w zakresie tematyki doradztwa zawodowego. W ramach pierwszego spotkania młodzież trzeciej klasy branżowej szkoły I stopnia uczestniczyła aktywnie w prelekcji nt „Ubezpieczenia społeczne”, „Własna firma – krok po kroku”. Kolejne warsztaty w przyszłym roku szkolnym.
TB